1214 - LA HISTÒRIA DE CATALUNYA

 
Vaigui al Contingut

Menu Principal :

Cronologia > Jaume I
Documents i actuacions
1214, Lleida.  Pere de Benavento, cardenal i legat pontifici, estableix unes constitucions de Pau i Treva de Déu en nom de Jaume I, menor d'edat, per a Aragó i Catalunya.

1216, Gener 23. Letrà.  El papa Innocent III nomena set consellers al rei Jaume I, i dicta diverses normes relatives a altres qüestions de bon govern.

1216, Novembre 11. Lleida.  Jaume I protegeix el monestir de Poblet i els homes de Vimbodí de les acusacions i els atacs que els feien els homes del Camp de Tarragona, a qui els ordena que cessen els actes de violència.

1217, Octubre 13. Vilafranca del Penedès.  Jaume I autoritza els homes de Lleida i a la resta de viles reials de Catalunya a poder deixar diners en préstec i a cobrar els deutes en la forma que estimen més oportuna.

1218, Gener 18. Montsó.  Jaume I confirma els privilegis de l'ordre del Temple.

1218, Maig 18. Zaragoza.  Jaume I otorga potestat judicials als ramaders de Zaragoza, per poder ajusticiar els lladres que troben cometent malifetes contra els seus ramats o altres béns i drets.

1218, Juny 24. Vilafranca del Penedès.  Jaume I estableix unes constitucions de Pau i Treva de Déu, vàlides a Catalunya, des del Cinca fins a Tortosa i Salses.

1218, Septembre 5. Lleida.  Jaume I confirma la moneda jaquesa atorgada per el seu pare i atorga mesures per a la seua protecció durant la sessió de corts celebrada a la ciutat de Lleida per a aragonesos i catalans.

1219, Març 2. Jaca.  Jaume I protegeix els teixidors  la fabricació de tela a la ciutat de Jaca.

1219, Agost 3. Montsó.  Jaume I confirma la donació feta a l'ordre del Temple del castell i la vila de Palau.

1219, Setembre 10. Osca.  Jume I dóna a l'ordre del Temple el castell anomenat Ceboller i el seu pont.

1219, Desembre 11.  Jaume I confirma la carta pobla d'Alcañiz de 1157, així com les ratificacions d'aquesta efectuades pels seus avantpassats, i les concessions atorgades per l'Ordre de Calatrava als pobladors de la vila.

1219, Desembre 31. Calatayud.  El monestir de Piedra permuta el castell i la vila de Villafeliche, per les tendes i els obradors de Calatayud, les salines de Monterde i Avanto, i una vinya a Daroca, que eren del rei Jaume I.

1220, Juliol 19, Albarrasí.  Jaume I nomena al frare Eimeric d'Estuga, de l'ordre del Temple, col-lector de les rendes reials al regne d'Aragó.

1221, Febrer 13.  Jaume I atorga carta d'arres amb motiu del seu casament amb l'infanta Leonor de Castella.

1221, Març 25.  Jaume I dóna als homes de Daroca el castell i la vila de Monreal.

1221, Agost 3. Zaragoza.  Jaume I ordea a petició del bisbe de Zaragoza, que tots ela sarraïns paguen delme per les heretats que compren o tinguen de cristians.

1222, Desembre. 28 Calatayud. Jaume I regula el nou valor de la moneda de Barcelona.

1223, Març 18. Daroca. Jaume I anula la nova moneda que havia manat encunyar a Jaca i confirma per deu anys la que havia manat encunyar el seu pare.

1223, Juliol 5. Barbastro. Jaume I posa baix la seua protecció a la casa de l'ordre dee l'Hospital a Barbastro, i al seu comanador Hug de Fullalquer.

1223, Desembre 27. Castielfabib. Jaime I confirma la carta d'exempció d'imposts otorgada als homes de Castielfabib pel seu pare el Rei Pere II l'any 1210.

1224, Abril 17. Barbastre. Jaume I absol l'ordre del Temple de la meitat de la quantitat que anualment li pagava per la donació del castell anomenat  Ceboller i el seu pont.

          Juny 16. Zaragoza. Jaume I confirma a l'ordre de Calatrava la possessió dell castell de     
          Alcañiz, que tenia per donació dels seus avanpassats.

          Juny 18. Zaragoza. Jaume I ordena al consell municipal de Jaca que formi una junta per
          la defensa del territori.

          Agost 29. Calatayud. Jaume I confirma privil.legis al monestir de Piedra.

1225, Març 14. Zaragoza. Jaume I confirma els furs, costums i franqueses de la ciutat de Zaragoza.

           Març 14. Zaragoza. Jaume I confirma els furs, costums i franqueses dels habitants de 
           Jaca.

           Abril 28. Tortosa. Jaume I presideix Corts a Tortosa i dicta unes constitucions de Pau i 
           Treva vàlides per a tot Catalunya, des del Cinca fins a Salses.

           Juny 2. Alcañiz de la Huerva. Jaume I disposa que els veïns d'Alcañiz de la Huerva no 
           puguen ser agreujats ni pignorats per deutes.

           Juliol 21. Tortosa. Jaume I declara deure 200 morabatins alfonsis a un tal Alafranqui.

           Octubre 14. Quinto. Jaum I confirma al monestir de Junquera i Rueda les donacions 
           efectuades pels seus avantpassats.

1226, Abril 2. Lleida. Jaume I posa els habitants de Jaca baix la seva protecció, en especial contra Pelegri d'Atrosillo i els seus familiars.

           Abril 3. Lleida. Jaume I escull el monestir de Sijena com a lloc per a la sva sepultura.

           Maig 13. Barcelona. Jaume I dòna llicència al monestir de Montserrat per poder establir 
           un mercat setmanal a Monistrol.

           Juliol 14. Daroca. Jaume I dóna a Blasco de Alagón tots els castells i viles que pugue 
           conquerir en terra de musulmans.

1227,  Març 1. Pertusa. Jaume I odena que l'hospital de Bujaraloz passi a domini del monestir de Sijena.

           Abril 1. Alcalà. Jaume I confirma els furs, costums i llibertats dels habitants de Jaca.

           Abril 1. Alcalà. Jaume I confirma els furs, bons costums i llibertats als jurats i consell de 
           Huesca.

           Abril 1. Alcalà. Jaume I prohibeix la confederació feta pels consells municipals de 
           Zaragoza, Huesca i Jaca, ordenant-los que li donen els documents signats entre ells, a 
           canvi de la qual cosa els confirmarà els seus costums i privilegis. 
Tornada al contingut | Tornada al menu principal